REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://eurodecor.com.pl , zwany dalej „ Sklepem Internetowym” jest  Euro Decor Izabela Mrugacz, ul. Ireny Kosmowskiej 39, 30-240 Kraków, NIP 677-179-39-93,  REGON 357247014, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@eurodecor.com.pl lub pod nr. tel. :+48 604 414 687

3.  Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin jest dostępnyw polskiej wersji językowej.

5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6. Właściciel www.eurodecor.com.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

7. Polityka Prywatności znajduje się na stronie i jest udostępniana w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.eurodecor.com.pl , prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

2. Właściciel – Euro Decor Izabela Mrugacz,  ul. Ireny Kosmowskiej 39, 30-240 Kraków, NIP 677-179-39-93,  REGON 357247014 .

3Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

5Newsletter – usługa, która może być świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

6Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

8Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

9. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

 

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

• dostęp do sieci Internet;

• adres poczty email.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.eurodecor.com.pl i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

3Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

• dostępu do statusu oraz historii zamówień;

• otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

• informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

• zamówienia Produktu;

• zmiany swoich danych;

• zmiany swojego hasła;

• sprawdzenia swojego zamówienia;

• całkowitego usunięcia swojego konta.

8Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail - wiadomość elektroniczną potwierdzającą utworzenie Konta Klienta na stronie eurodecor.com.pl. Wiadomość zawiera dane logowania Klienta oraz ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

9. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.

2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

4. Sklep Internetowy potwierdza zamówienie przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera: proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

5. Jeśli Kupujący wybrał formę płatności przelewem bankowym – potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego rozdziału – zostaje uzupełnione o automatycznie generowaną wiadomość e-mail potwierdzającą: przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłki po otrzymaniu płatności od Klienta. Wiadomość zawiera także kwotę do zapłaty oraz dane bankowe do realizacji przelewu ( m.in. dane i numer konta oraz adres banku).

6. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

7. Jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej - do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora.

8. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

9Klient składa zamówienie w następujący sposób (poprzez):

• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

• podanie danych do formularza rejestracyjnego / logowania lub formularza „SZYBKIE ZAKUPY”, a także do formularza dostawy

• wybór formy dostawy i płatności;

• zatwierdzenie zamówienia - poprzez przycisk "Potwierdzam zamówienie”

• otrzymanie potwierdzenia zamówienia o którym mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego rozdziału na podany przez siebie adres e-mail (adres e-mail Klienta);

Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status swojego zamówienia w sekcji : „Śledzenie Zamówienia”.

11. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:

a/ skorzystanie z opcji „SZYBKIE ZAKUPY” (po dokonaniu podsumowania produktów dodanych do koszyka dostępnej na etapie uwierzytelniania - w zakładce „zaloguj się”).

b/ wysłanie wiadomości e-mail na adresinfo@eurodecor.com.pl;

c/ telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.: +48 604 414 687

13. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 11. podpunkt b/ i c/, (pomijając stronę Sklepu) - ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.

14. Klient korzystając ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt.11 podpunkt b/ i c/ powinien podać:

• nazwę, rozmiar i ilość produktów;

• imię i nazwisko / nazwę odbiorcy;

• dokładny adres dostawy;

• numer telefonu kontaktowego;

• adres e-mail zamawiającego.

15. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

16 Potwierdzenie zamówienia dokonanego z pominięciem rejestracji na stronie internetowej , o którym mowa w pkt.11 podpunkt b/ i c/ niniejszego rozdziału - następuje przez przesłanie wiadomości na podany przez klienta adres e-mail lub drogą telefoniczną.

17. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

VI. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT

  • przelewu bankowego na nr konta bankowego firmy Euro Decor Izabela Mrugacz (podanego każdorazowo w e-mailu potwierdzającym zamówienie),

  • płatność za pobraniem (kurier DPD)

 2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT

VII. Ceny

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych i zawierają podatki oraz opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) - udostępniana jest przed wyborem opcji "Potwierdzam zamówienie”


VIII. Dostawa

1.  Klient dokonuje wyboru spośród rodzajów dostawy dostępnych na stronie Sklepu, są to:

• kurier DPD,

• odbiór osobisty,

 UWAGA !  W przypadku zamówienia na płyty akustyczne Sempahon ISO koszt dostawy jest ustalany WYŁACZNIE  i każdorazowo po kontakcie z biurem / obsługą sklepu, w sposób indywidulany (telefonicznie , mailowo, przez kontakt bezpośredni  itp.)

2. Termin dostawy jest określony w opisie danego przedmiotu / towaru, chyba, że jest ustalany indywidualnie z klientem. W razie przekroczenia terminu dostawy konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

3. W przypadku zamówień sprowadzanych na życzenie klienta czas dostawy ustalany jest w sposób indywidualny.

4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

7. Towary dostarczane są na terenie Polski, chyba że warunki dostawy zostały indywidualnie  ustalone inaczej.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firmy: Euro Decor Izabela Mrugacz, ul. Ireny Kosmowskiej 39, 30-240 Kraków,  adres e-mail: info@eurodecor.com.pl

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zdaniu 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Euro Decor Izabela Mrugacz, ul. Ireny Kosmowskiej 39, 30-240 Kraków.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy- POBIERZ WZÓR O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

• świadczeń, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• świadczeń, których przedmiotem są świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

X. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

• listownie na adres: Euro Decor Izabela Mrugacz, ul. Ireny Kosmowskiej 39, 30-240 Kraków;

• elektronicznie na adres: info@eurodecor.com.pl ;

• telefonicznie, nr tel.:+48 604 414 687

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5 .W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

  1.  Przykładowy Formularz Reklamacyjny - POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

XII. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny na stronie: www.eurodecor.com.pl

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą w sposób polubowny lub przez właściwy sąd powszechny, z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. Jeżeli kupującym nie jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd polubowny lub sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu Internetowego

7. Jeżeli kupującym NIE jest Konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.